Lekársky poradný zbor FLP

 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Dr. Vojtech LISÁK, CSc - vedec, imunológ     

00421 (0)907 223 365         Pondelok      13.00 - 15.00

 

Dr. Emília PORUBSKÁ - praktická lekárka        

00421 (0)918 106 189         Utorok          18.00 - 20.00

 

Dr. Štefan KOŠLÍK, CSc - primár oddelenia naturálnej medicíny FN LP Košice    

00421 (0)907 224 397         Streda          14.30 - 16.30

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Dr. Bohumil KEMPNY - poradca a odborník na výživu          

00420 (0)728 576 965          Štvrtok          13.00 - 15.00

 

Dr. Milan NASSWETTR - internista a športový lekár        

00420 (0)728 577452           Piatok           17.00 - 19.00